Afdrukken

mark broereEen tijd geleden schreef ik over overplaatsingen naar een andere gevangenis. Veel lezers gingen jou voor en zijn inmiddels dichter bij hun familie en vrienden. Dat er zoveel lezers jou voor zijn gegaan, is niet gek, want het ontvangen van bezoek is een van de weinige dingen die jouw tijd in de gevangenis dragelijk maakt. Maar wat nou als jouw bezoektijden zo slecht zijn dat (bijna) niemand langskomt? Of, wat als dat ene uurtje per week niet voldoende is?

Stel je voor: je bent gedetineerd in een gevangenis ver van jouw vrienden en kennissen vandaan. Als je vervolgens wordt overgeplaatst naar een gevangenis in de buurt, krijg jij de nieuwe bezoektijden te horen. Als die bezoektijden dan vervolgens erg vroeg in de ochtend zijn, dan is de kans groot dat jouw familie toch niet op tijd bij jou kan zijn. Aan de kwelling van het openbaar vervoer valt niet veel te doen, aan jouw bezoektijden mogelijk wel. Met een verzoek kan je proberen te regelen dat je op een ander moment bezoek mag ontvangen. Een moment dat jouw familie wel kan komen. Ik heb vaker met succes een dergelijk verzoek voor cliënten ingediend.

Jouw recht op bezoek moet namelijk wel effectief zijn. Soms kan een kleine aanpassing in het schema een wereld van verschil maken. Behalve overplaatsingen naar een andere gevangenis of het aanpassen van het bezoekschema, kan je onder omstandigheden ook meer bezoek ontvangen. Dat betekent dus meer bezoek dan dat ene magere uurtje in de week.

Bij sommige gevangenissen bestaat er zoiets als een ‘ouder-kinddag’. Het is natuurlijk van groot belang om de band met jouw kind te behouden. Als jij dan tijdens dat ene uurtje per week jouw aandacht moet verdelen tussen kind en partner, is dat uur wel erg snel voorbij en dat komt die band niet ten goede. Als ouder kan je verzoeken om extra bezoekuren te krijgen zodat jij je puur kan richten op jouw kind. Ook dit soort verzoeken heb ik al met succes ingediend voor cliënten. Ook voor ondernemers is het mogelijk om extra uren bezoek

te krijgen. In dit geval om anderen, die tijdelijk de leiding over jouw onderneming hebben, te instrueren. Jouw onderneming hoeft niet failliet te gaan als jij gedetineerd bent. Je kan de directeur van de gevangenis verzoeken om extra bezoek toe te staan, zodat jij de leiding over jouw onderneming kan behouden en de financiënop orde kan houden. Mijn ondernemende cliënten zijn erg blij als het verzoek tot het ontvangen van zakelijk bezoek wordt geaccepteerd en hun onderneming niet ten onder gaat.

Voor alle verzoeken geldt dat vragen geen kwaad kan. Nee heb je, ja kan je krijgen. Bovendien kan ik jou gratis helpen bij het indienen van een verzoek. Samen kunnen we bekijken of er een kans is dat je meer bezoek mag ontvangen en hoe we dat kunnen aanpakken. Als de gevangenis te ver weg is van jouw familie en vrienden, dan kunnen we ook een overplaatsing bespreken.

Haans Advocaten Roosendaal 0657996046 / postbus 69, 4700 AB Roosendaal.

artikel labels: